Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

kendo from "Vacation Days in Hawaii and Japan"

This image has been taken from scan 000301 from "Vacation Days in Hawaii and Japan". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by users of the British Library's flickr photostream.