Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

map from "[A System of Geography, for the use of Schools. Illustrated with more than fifty cerographic maps, and numerous wood-cut engravings.]"

This image has been taken from scan 000016 from "[A System of Geography, for the use of Schools. Illustrated with more than fifty cerographic maps, and numerous wood-cut engravings.]". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by users of the British Library's flickr photostream.