Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts in sieben vnterschiedliche Bücher vnd vnmeidenliche Hauptstucken, sampt einem lustigen Vortrab, abgetheilt

unterschiedliche und unmeidenliche Hauptstücke samt abgeteilt sowohl streitbaren Mitteln

Greuel

Durch Hippolytum Guarinonium, Art. & Med. Doctorem ...


Mit Portr.: Guarinoni, Hippolyt


Besitzer: Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/4Med.12