Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Theion Kai Hieron Euangelion To palai mēn para Antōniou tu Pinellu typōthen, nyn de tois hisois typois para Nikolau tu Glykeos metatypōthen ..

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/2 Liturg. 107