Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Zōsimou Historia ne

˜Zosimiœ Historia nova

˜Zosimiœ Historia nova

Historia nea

ex recensione Friderici Sylburgii


Text lat. und griech.


Besitzer: Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Class.231