Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Liber Concordiae novi ac vet. Testamenti

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/4 P.lat. 646