Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Die Abstrakta auf -nie/-tie, -ka/-ok, -ost', -stvo/-stvie,-ie/-'e in den "Pis'ma i Bumagi" Peters des Grossen

Rainer Berg


Slavistische Beiträge ; 126


Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1978


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Z 60.523-126