Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Chrestomathie der Beweisstellen zu Puchta's Pandekten

Eduard Fein


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- J.rom.c. 125 t