Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Historia diplomatica Friderici Secundi sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus - 4,2

collegit ... et notis illustravit J.-L.-A. Huillard-Bréholles. Auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Germ.g. 88 m-4,2