Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Tumulus Tridentini Concilii Juxta Ejusdem Anatomen, Seu Sceleton, Antehac exhibitum, Noviter Erectus. Ubi Anatome Historico-Theologica Concilii Tridentini, secunda Edititone emendatior, repraesentatur .. - 2: Exhibens Seßiones IX. Concilii posteriores, Pontifice Pio IV. celebratas

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Conc. 245-2