Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Epitia Tragedia

di M. Gio. Battista Giraldi Cinthio


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- P.o.it. 1139 e