Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Felix Mendelssohn-Bartholdy ein Denkmal für seine Freunde

von W. A. Lampadius


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Mus.th. 4868