Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sammlung der im Gebiete der inneren Staats-Verwaltung des Königreichs Bayern bestehenden Verordnungen aus amtlichen Quellen geschöpft und systematisch geordnet - 11,2 Bd. 11 = Abt. 11, [Tl. 2]: Gemeinde und Stiftungswesen enthaltend

von G. Döllinger


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- BHS VIII D 10-11,1/2