Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Beethoven's Werke - 17a = Serie 2: Orchester-Werke: 12 Contretänze

Partitur, Stimmen


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 Mus.pr. 1326-17,a