Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hungaria Et Transilvania

[Ca. 1:3 800 000]


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Hbks/E 13 d-1/2#2,158