Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sammlung der im Gebiete der inneren Staats-Verwaltung des Königreichs Bayern bestehenden Verordnungen aus amtlichen Quellen geschöpft und systematisch geordnet - 12 Bd. 12 = Abt. 12 u. 13: Heimat, Ansässigmachung und Verehelichung, dann d. Armenwesen enth.

von G. Döllinger


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Bavar. 570-12