Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Weissenburgische Jubel-Freude das ist: Kurtze, doch gründliche Nachricht von dem Zustand der Kirchen zu Weissenburg am Nordgau, vor, in und nach der Reformation des seel. Lutheri

... an das Licht gestellt von M. J. A. D.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Diss. 481#Beibd.8