Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Von einigen Summen- und Differenzenformeln und der Bernoullischen Zahl Abdruck aus dem "Journal für die reine und angewandte Mathematik," Bd. 58

von G. Bauer


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Math.u. 5 gr-1/10#Beibd.4