Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

La Probation De La Scte. Messe Et Sacrifice D'Icelle Tiree Dv Viel Et nouueau Testament, & des SS. Peres, contre les faussetez du sieur Du Plessis Mornay

Par N. L. M.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Polem. 2409#Beibd.1