Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Jahrbücher Ludwig des XV. König von Frankreich zur Ergänzung der Geschichte des Privatlebens dieses Monarchen - 1

[Verf.: Bouffonidor] ; Aus der Französischen Urschrift in einen Auszug gebracht [von Karl F. Trost]


Enth. außerdem: Fragmente eines Schauspiels, betitelt: Der Schatten Ludewigs des XV. vor dem Höllenrichter Minos


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Gall.g. 485-1