Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Von Gottes Gnaden Carl, Herzog zu Würtemberg und Teck, ... Unsern Gruß zuvor, Liebe Getreue! Aus angebogenem Extracts des mit gemeinen Praelaten und Landschafft errichteten neuesten Verglichs-Recesses werdet Ihr des mehreren zu ersehen haben, wessen Wir Uns ad Class. IV. §. 3.& 4. in Ansehung der von Uns unter Verbürgung der Städt und Aemter, inngleichem einzeler Communen, auch Spithäler und Piorum Corporum, beschehenen Geld-Aufnahmen, sowohl pro praeterito, alsin futurum, verglichen haben; .. Solitude, den 10. Julii 1770

Württemberg

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 J.publ.g. 1278 l-8#Beibd.26