Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

BSB Mus.ms. 4443 grand sonate pour le piano-Forte, op. 50

˜Leœ diable à quatre

Klavier


Kopie


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Mus.ms. 4443