Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

The response regulator RssB controls stability of the sS subunit of RNA polymerase in Escherichia coli

˜Theœ response regulator RssB controls stability of the sigmaS subunit of RNA polymerase in Escherichia coli

Andrea Muffler... ; Regine Hengge-Aronis


In: ˜Theœ EMBO journal , Vol. 15, No. 6, 1996. - Oxford : Oxford Univ. Press


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Z 82.8-15,4/6#6#S.1333-1339