Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Lectiones Salmanticenses, Sive Anniversaria Relectio In Rvbricam. L. I. L. hoc iure 4. l. lex Cornelia. 28. l. si pater 29. D. de vulgari & pup. subst. triginta vno capitibus distributa

Lectiones Salmanticenses, Sive Anniversaria Relectio In Rubricam. L. I. L. hoc iure 4. l. lex Cornelia. 28. l. si pater 29. D. de vulgari & pup. subst. triginta uno capitibus distributa

Avthore Antonio Pichardo Vinuesa. I.C. Hispano, ...


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 J.rom.m. 320 n#Beibd.3