Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stratigraphy and isotope ages of lunar geologic units chronological standard for the inner solar system

D. Stöffler and G. Ryder


In: Space science reviews, Vol. 96, Nos. 1 - 4, 2001. - Dordrecht [u.a.] : Kluwer


Besitzer: München, Bibliothek der Universität der Bundeswehr -- L/Z3882#S.9-54