Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Ius Canonicum, Sive Commentaria Absolutissima In V. Libros Decretales Cum Indice copiosißimo rerum ac verborum alphabetica serie digesto, & iuxta materiarum varietatem distincto - [8]: Index Generalis Rerum Ac Verborum In Commentarios Prosperi Fagnani Super Quinque Libros Decretalium : Alphabetica serie digestus, & iuxta materiarum varietatem subdistinctus

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 J.can.u. 66 g-6/8