Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sefer Levush malkhut - [2]: Levush ha-ḥor

she-ḥiber ha-gaʾon m.ṿ.h.r.r. Mordekhai niḳra Yafeh z.ts.l.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 A.hebr. 110 n-1/3