Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Glücklich zusammengelogen Ein Singspiel in drei Aufzügen

Libretto


nach Monvel. Die Musik ist von Herrn Hofmusikus Dieter


Rollen: Herr von Altenburg; Julie, seine Tochter; Graf von Grolzhammer, bestimmter Bräutigam Juliens; Herr von Schönfeld, Juliens Liebhaber; Die Markise, Tante Herr von Altenburgs; Der Präsident von Pflimpfel; Gräfin von Süßholz; Louise, Kammermädchen; Martin Teutsch, Holzhauer; Käthe, seine Tochter; Jürge, ihr Mann; Notarius Mergel; u.a.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Slg.Her 1997