Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Qui se ressemble se gêne (d'après l'anglais de J. Lang.) - 3

(d'après l'anglais de J. Lang) ; par O. Squarr


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- P.o.angl. 196-1/3