Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Des Hochwürdigsten Fürsten und Herrn ... Johann Friederich Carl Des H. Stuhls zu Mayntz Ertz-Bischoffen, ... erneuert- und vermehrte Freiheiten und Ordnungen Für Dero Uralte Universität zu Mayntz

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 J.germ. 161,151