Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

The Vision and creed of Piers Ploughman ed., from a contemporary manuscript, with a historical introduction, notes, and a glossary - 2

Edition: 2