Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Recherches sur les consommations de tout genre de la ville de Paris en 1817 comparées a ce qu'elles étaient en 1789 - 2: Consommation industrielle

par Benoiston de Chateauneuf


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Cam. 608 k-1/2