Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Über die künftige Sayn-Hachenburgische Erbfolge und über eine denselben Gegenstand betreff. Deduction des geheimen Rath ... Rochs ..

Erbfolge

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 Ded. 451,5