Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Abbildung und Beschreibung einer sehr vortheilhaften Hand-, Mahl- und Schrottmühle für Oekonomen ..

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Math.a. 77 m