Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Enchiridion de verborum et rerum significatione ex Pandectis

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- J.rom.m. 175 d