Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Berliner Tageblatt - 1919-08-12

Public Domain (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Εκτεταμένες πληροφορίες