Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Narratione della querra di Nicosia, fatta nel regno di Cipro da' Turchi l'anno 1570 (etc.) : Narrazione della guerra di Nicosia Fatta nel regno di Cipro da'Turchi 1570. Bologna 1571.