Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nicephori Blemmidae duo opuscula geographica, nunc primum ed. F.A.G. Spohn. Accedit index in Casp. Barthii libros clxv-clxxx adversariorum ineditos