Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Nicephori Blemmidae duo opuscula geographica, nunc primum ed. F.A.G. Spohn. Accedit index in Casp. Barthii libros clxv-clxxx adversariorum ineditos