Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Isola, or The disinherited a revolt for woman and all the disinherited

Illustrations: Illustrations


Illustrations: Plates


by Lady Florence Dixie ; with remarks thereon by George Jacob Holyoake.


Verse drama.


Date attributed by Bodleian Library.


Advertisements after p. 153.