Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Materia medicinal de la Nueua España

[por Francisco Hernández]


817.


Chinchilla, t. II p. 175-182.


También disponible la reproducción digital.


También disponible diapositiva: DIA 817.

Εκτεταμένες πληροφορίες