Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Voll-Lektionar (Comes duplex) - BSB Clm 29303(12

Εκτεταμένες πληροφορίες