Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Fyra kvinnor från Husmodersföreningen står bakom ett bord med varor. Bilden är tagen den 9 oktober.