Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

reklammärke

1


bild


532


447


WIEN MAI 1908 VI. INTERN.


LAWN - TENNIS - TURNIER


DES PRATER - SPORT - KLUB.

Εκτεταμένες πληροφορίες