Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Autokrom.Stilleben: Urna, statyett, frukt och blommor.

Autokrom.Stilleben: Urna, statyett, frukt och blommor.