Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Agfa autokrom. Stilleben, Kaktus. F 9 1sek.

Agfa autokrom. Stilleben, Kaktus. F 9 1sek.