Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Lumières-autokrom. Stilleben, lathyris. Fotograferat i aug. 1915.

Lumières-autokrom. Stilleben, lathyris. Fotograferat i aug. 1915.