Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Lumières-autokrom. Stilleben, snödroppar, cyklamen och pingslijor.

Lumières-autokrom. Stilleben, snödroppar, cyklamen och pingslijor.