Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Träsnitt

"Ein Auswandererschiff".


Träsnitt föreställande utvandrarskepp.

Vimmel av människor (emigranter) som går ombord på stort ångfartyg, vinkar adjö, håller på med sin packning osv.

Εκτεταμένες πληροφορίες