Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Old Woman Reading

Studie van een lezende oude vrouw, gezeten in een stoel. Links een tafel waarop een bril ligt.