Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

A Man Reading

Een jonge man zittend naar rechts achter een stenen balustrade, lezend in een openstaande boek rechts. De man is ten halven lijve voorgesteld, op het hoofd een hoge zwarte hoed met linten. Op de balustrade ligt een rode anjer, op de achtergrond bomen.